Školení obchodních dovedností

Školení obchodních dovedností

Osoba obchodníka často rozhoduje o realizaci obchodu nehledě na to, jaké jsou vlastnosti produktu či služby. V rámci školení obchodních dovedností tedy naplánujeme trénink dle potřeb obchodního týmu klienta, které jsou velmi individuální. Nejúspěšnějšími tématy našich školení je budování loajality zákazníků, programy udržení zákazníka, zvýšení míry uzavírání zakázek (konverze), podpora obchodního týmu, time management, jednání o ceně, atd.