E-mailový marketing

E-mailový marketing

E-mail marketing (někdy jen e-mailing) znamená zasílání marketingového poselství prostřednictvím elektronické pošty. V širším smyslu je součástí e-mailového marketingu každý e-mail, který firma odešle (potenciálnímu) zákazníkovi. Nejčastějšími cíly e-mailingu je budování loajality a zlepšování vztahů se zákazníky, získání nového či přesvědčení stávajícího zákazníka ke koupi zboží nebo služby a reklama v e-mailových sděleních jiných firem.

E-mailový marketing lze použít po předchozím souhlasu adresáta. Hlavní výhodou je velmi přesná měřitelnost.