Firemní identita

Firemní identita

Tzv. corporate identity definuje soubor všech zásad prezentace a komunikace firmy, které firma uplatňuje ve všech oblastech své činnosti. Součástí identity je přesně definované logo, jméno a formy jeho používání, firemní fonty uplatňované pro veškerou komunikaci společnosti a pravidla využívání barevných palet.

Firemní identita bývá často mylně zaměňována s corporate image, což je obrázek, který se vynoří v mysli člověka při jakékoliv zmínce názvu firmy. Na rozdíl od image slouží identita jako konkrétní nástroj marketingu, který firma sama přímo ovlivňuje. Naproti tomu corporate image se neustále mění v závislosti na aktuálních vnějších i vnitřních podmínkách a mediálním pokrytí.