Corporate image

Corporate image

Image společnosti (corporate image) je obrázek, který se vynoří v mysli člověka při jakékoliv zmínce názvu firmy. Funguje podobně jako goodwill či firemní pověst, protože všechny se mění v souvislosti s aktuální situací ve společnosti a jejím mediálním pokrytím.

Image je často zaměňována s firemní identitou (corporate identity), která zahrnuje soubor prostředků komunikace firmy a veškerých zásad vizuální prezentace, tzn. jméno, logo, používání fontů a barevných palet. Identita je konkrétní marketingový nástroj. Corporate image se neustále mění a firma sama jej může pouze ovlivnit, nikoliv přesně určit.