Internetový marketing

Internetový (online) marketing

Internetový marketing je souhrnem nástrojů využívaných pro marketing produktů či služeb na internetu. Mezi hlavní strategie online marketingu patří SEO (search engine optimization), copywriting za účelem dovedení klientů na webové stránky, webový design, online promotion (speciální nabídky pouze na internetu) a e-mailový marketing.

Online marketing nabízí zpravidla více nástrojů než tradiční marketing (offline), které vyplývají z technologických možností internetu. Jeho největší výhodou jsou nižší náklady, pružnost a přizpůsobitelnost, snazší měřitelnost a větší možnost kontroly.