Celebrity marketing

Celebrity marketing

Celebrity marketing využívá popularitu známé osobnosti k marketingové podpoře produktu nebo značky. Mezi nejběžnější nástroje této formy komunikace patří účast celebrity na konkrétních akcích (např. při představení produktu) či využití fotografie a/nebo jména osobnosti v reklamě (inzerce, PR články, TV reklama).