Reklama

Reklama

Reklama je placená či neplacená forma propagace (promotion) za účelem zvýšení povědomí o výrobku, službě, firmě nebo myšlence obvykle s cílem zvýšit zisk. Nejběžnější formou je reklama televizní, rozhlasová, novinová (tzv. inzerce) či letáková. V současné době však nejvyššího růstu dosahuje reklama internetová.