Komunikační strategie

Komunikační strategie

Komunikační strategie (či komunikační plán) je součástí marketingové strategie. Obsahuje cíle a metody komunikace firmy vzhledem k jejímu vnějšímu prostředí. Organizace si musí ujasnit, co a jak chce sdělit veřejnosti a komu konkrétně bude toto poselství primárně určeno.

Komunikační plán je především interní osnovou pro veškeré další aktivity v oblasti PR a médií.